Система для координации
деятельности экспертов оценивания
«Центр Педагогических Измерений»

  • ...важно повышать качество педагогического состава.
  • ...надо создать независимую систему подтверждения квалификации.
Послание Президента Республики Казахстан – Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана 27.01.2012 г.


КУРСЫ ПО ПРОГРАММАМ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ


Орта білім мазмұнын жаңарту шеңберіндегі «Бастауыш сыныптары», «Казақ тілі және қазақ әдебиеті», «Орыс тілі және орыс әдебиеті», «Казақ тілі және әдебиеті», «Орыс тілі және әдебиеті», «Ағылшын тілі», «Дене шынықтыру», «География және жаратылыстану», «Биология және жаратылыстану», «Химия және жаратылыстану», «Физика», «Қазақстан тарихы және құқық негіздері», «Дүниежүзі тарихы және құқық негіздері», «Информатика» және «Математика» бағдарламалары бойынша біліктілікті арттыру курстары тыңдаушыларының назарына!

2017 жылдың 17 шілдесінде Өрлеу» ұлттық біліктілікті арттыру орталығы» акционерлік қоғамы және «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы «Педагогикалық шеберлік орталығы» жеке меншік мекемесінің филиалдары базасында 2017 жылдың 12 және 30 маусым аралығында «Бастауыш сыныптары», «Казақ тілі және қазақ әдебиеті», «Орыс тілі және орыс әдебиеті», «Казақ тілі және әдебиеті» және «Орыс тілі және әдебиеті», 2017 жылдың 5 және 30 маусым аралығында «Ағылшын тілі», «Казақ тілі және қазақ әдебиеті» және «Орыс тілі және орыс әдебиеті», 2017 жылдың 26 және 30 маусым аралығында «Дене шынықтыру» және 2017 жылдың 19 және 30 маусым аралығында «География және жаратылыстану», «Қазақстан тарихы және құқық негіздері», «Дүниежүзі тарихы және құқық негіздері», «Физика», «Биология және жаратылыстану», «Химия және жаратылыстану», «Математика» және «Информатика» бағдарламалары бойынша орта білім мазмұнын жаңарту шеңберіндегі біліктілікті арттыру курстарында оқу қорытындысы бойынша, 2017 жылдың 30 маусымында бағалаудан өтіп сертификаттауға ұсынылған тыңдаушылардың тізімі жарияланды.

Вниманию слушателей курсов повышения квалификации по программам «Начальные классы», «Казахский язык и казахская литература», «Русский язык и русская литература», Казахский язык и литература», «Русский язык и литература», «Английский язык», «Физическая культура», «География и естествознание», «История Казахстана и основы права», «Всемирная история и основы права», «Физика», «Биология и естествознание», «Химия и естествознание», «Математика» и «Информатика» в рамках обновления содержания среднего образования!

17 июля 2017 года на портале филиала «Центр педагогических измерений» АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» опубликован список слушателей, рекомендованных к сертификации по результатам оценивания 30 июня 2017 года по итогам обучения на курсах повышения квалификации в рамках обновления содержания среднего образования по программам «Начальные классы», «Казахский язык и казахская литература», «Русский язык и русская литература», «Казахский язык и литература» и «Русский язык и литература», прошедших с 12 по 30 июня 2017 года, «Английский язык», «Казахский язык и казахская литература» и «Русский язык и русская литература», прошедших с 5 по 30 июня 2017 года, «Физическая культура», прошедших с 26 по 30 июня 2017 года, «География и естествознание», «История Казахстана и основы права», «Всемирная история и основы права», «Физика», «Биология и естествознание», «Химия и естествознание», «Математика» и «Информатика», прошедших с 19 по 30 июня 2017 года в рамках обновления содержания среднего образования на базе филиалов акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» и филиалов частного учреждения «Центр педагогического мастерства» автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы».

Скачать|Жүктеу:Список слушателей, рекомендованных к сертификации от 17.07.17


Орта білім мазмұнын жаңарту шеңберіндегі «Бастауыш сыныптары», «Информатика» және «Қазақстан тарихы және құқық негіздері» бағдарламалары бойынша біліктілікті арттыру курстары тыңдаушыларының назарына!

2017 жылдың 17 шілдесінде «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ «Педагогикалық өлшеулер орталығы» филиалының порталында «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы «Педагогикалық шеберлік орталығы» жеке меншік мекемесінің филиалдары базасында 2017 жылдың 17 маусым және 5 шілде аралығында «Бастауыш сыныптары», 2017 жылдың 31 маусым және 5 шілде аралығында «Дене шынықтыру» және 2017 жылдың 24 маусым және 5 шілде аралығында «Информатика» және «Қазақстан тарихы және құқық негіздері» бағдарламалары бойынша орта білім мазмұнын жаңарту шеңберіндегі біліктілікті арттыру курстарында оқу қорытындысы бойынша, 2017 жылдың 5 шілдесінде бағалаудан өтіп сертификаттауға ұсынылған мемлекеттік емес мектеп тыңдаушыларының тізімі жарияланды.

Вниманию слушателей курсов повышения квалификации по программам «Начальные классы», «Информатика» и «История Казахстана и основы права» в рамках обновления содержания среднего образования!

17 июля 2017 года на портале филиала «Центр педагогических измерений» АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» опубликован список слушателей негосударственных школ, рекомендованных к сертификации по результатам оценивания 5 июля 2017 года по итогам обучения на курсах повышения квалификации в рамках обновления содержания среднего образования, прошедших с 17 июня по 5 июля 2017 года по программе «Начальные классы», прошедших с 31 июня по 5 июля 2017 года по программе «Физическая культура», прошедших с 24 июня по 5 июля 2017 года по программам «Информатика» и «История Казахстана и основы права», на базе филиалов частного учреждения «Центр педагогического мастерства» автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы»

Скачать|Жүктеу:Список слушателей негосударственных школ, рекомендованных к сертификации от 17.07.17


Орта білім мазмұнын жаңарту шеңберіндегі «Бастауыш сыныптары», «Казақ тілі және қазақ әдебиеті», «Казақ тілі және әдебиеті», «Орыс тілі және орыс әдебиеті», «Ағылшын тілі», «Дене шынықтыру», «География және жаратылыстану», «Биология және жаратылыстану», «Химия және жаратылыстану», «Физика», «Қазақстан тарихы және құқық негіздері», «Дүниежүзі тарихы және құқық негіздері», «Информатика» және «Математика» бағдарламалары бойынша біліктілікті арттыру курстары тыңдаушыларының назарына!

2017 жылдың 11 шілдесінде Өрлеу» ұлттық біліктілікті арттыру орталығы» акционерлік қоғамы және «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы «Педагогикалық шеберлік орталығы» жеке меншік мекемесінің филиалдары базасында 2017 жылдың 5 және 23 маусым аралығында «Бастауыш сыныптары», «Казақ тілі және қазақ әдебиеті» және «Орыс тілі және орыс әдебиеті», 2017 жылдың 22 мамыр және 23 маусым аралығында «Ағылшын тілі», «Казақ тілі және әдебиеті», және «Казақ тілі және қазақ әдебиеті», 2017 жылдың 19 және 23 маусым аралығында «Дене шынықтыру» және 2017 жылдың 12 және 23 маусым аралығында «География және жаратылыстану», «Қазақстан тарихы және құқық негіздері», «Дүниежүзі тарихы және құқық негіздері», «Физика», «Биология және жаратылыстану», «Химия және жаратылыстану», «Математика» және «Информатика» бағдарламалары бойынша орта білім мазмұнын жаңарту шеңберіндегі біліктілікті арттыру курстарында оқу қорытындысы бойынша, 2017 жылдың 23 маусымында бағалаудан өтіп сертификаттауға ұсынылған тыңдаушылардың тізімі жарияланды.

Вниманию слушателей курсов повышения квалификации по программам «Начальные классы», «Казахский язык и казахская литература», «Казахский язык и литература», «Русский язык и русская литература», «Английский язык», «Физическая культура», «География и естествознание», «История Казахстана и основы права», «Всемирная история и основы права», «Физика», «Биология и естествознание», «Химия и естествознание», «Математика» и «Информатика» в рамках обновления содержания среднего образования!

11 июля 2017 года на портале филиала «Центр педагогических измерений» АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» опубликован список слушателей, рекомендованных к сертификации по результатам оценивания 23 июня 2017 года по итогам обучения на курсах повышения квалификации в рамках обновления содержания среднего образования по программам «Начальные классы», «Казахский язык и казахская литература» и «Русский язык и русская литература», прошедших с 5 по 23 июня 2017 года, «Английский язык», «Казахский язык и литература» и «Казахский язык и казахская литература», прошедших с 29 мая по 23 июня 2017 года, «Физическая культура», прошедших с 19 по 23 июня 2017 года, «География и естествознание», «История Казахстана и основы права», «Всемирная история и основы права», «Физика», «Биология и естествознание», «Химия и естествознание», «Математика» и «Информатика», прошедших с 12 по 23 июня 2017 года в рамках обновления содержания среднего образования на базе филиалов акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» и филиалов частного учреждения «Центр педагогического мастерства» автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы».

Скачать|Жүктеу:Список слушателей, рекомендованных к сертификации от 11.07.17


Орта білім мазмұнын жаңарту шеңберіндегі «Қазақ тілі және әдебиет», «Казақ тілі және қазақ әдебиеті», «Орыс тілі және әдебиет», «Орыс тілі және орыс әдебиеті», «Математика», «Биология және жаратылыстану», «Физика», «География және жаратылыстану», «Дүниежүзі тарихы және құқық негіздері» және «Қазақстан тарихы және құқық негіздері» бағдарламалары бойынша біліктілікті арттыру курстары тыңдаушыларының назарына!

2017 жылдың 11 шілдесінде «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ «Педагогикалық өлшеулер орталығы» филиалының порталында «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы «Педагогикалық шеберлік орталығы» жеке меншік мекемесінің филиалдары базасында 2017 жылдың 5 және 30 маусым аралығында «Қазақ тілі және әдебиет», «Казақ тілі және қазақ әдебиеті», «Орыс тілі және әдебиет», «Орыс тілі және орыс әдебиеті» және 19 және 30 маусым аралығында «Математика», «Биология және жаратылыстану», «Физика», «География және жаратылыстану», «Дүниежүзі тарихы және құқық негіздері» және «Қазақстан тарихы және құқық негіздері» бағдарламалары бойынша орта білім мазмұнын жаңарту шеңберіндегі біліктілікті арттыру курстарында оқу қорытындысы бойынша, 2017 жылдың 30 маусым бағалаудан өтіп сертификаттауға ұсынылған мемлекеттік емес мектеп тыңдаушыларының тізімі жарияланды.

Вниманию слушателей курсов повышения квалификации по программам «Казахский язык и литература», «Казахский язык и казахская литература», «Русский язык и литература», «Русский язык и русская литература», «Математика», «Биология и естествознание», «Физика», «География и естествознание», «Всемирная история и основы права», «История Казахстана и основы права» в рамках обновления содержания среднего образования!

11 июля 2017 года на портале филиала «Центр педагогических измерений» АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» опубликован список слушателей негосударственных школ, рекомендованных к сертификации по результатам оценивания 30 июня 2017 года по итогам обучения на курсах повышения квалификации в рамках обновления содержания среднего образования, прошедших с 5 по 30 июня 2017 года по программе «Казахский язык и литература», «Казахский язык и казахская литература», «Русский язык и литература», «Русский язык и русская литература», прошедших с 19 по 30 июня 2017 года по программам «Математика», «Биология и естествознание», «Физика», «География и естествознание», «Всемирная история и основы права», «История Казахстана и основы права» на базе филиалов частного учреждения «Центр педагогического мастерства» автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы»

Скачать|Жүктеу:Список слушателей негосударственных школ, рекомендованных к сертификации от 11.07.17


Орта білім мазмұнын жаңарту шеңберіндегі «Бастауыш сыныптары», «Казақ тілі және қазақ әдебиеті», «Орыс тілі және орыс әдебиеті», «Ағылшын тілі», «Дене шынықтыру», «География және жаратылыстану», «Биология және жаратылыстану», «Химия және жаратылыстану», «Физика», «Қазақстан тарихы және құқық негіздері», «Дүниежүзі тарихы және құқық негіздері», «Информатика» және «Математика» бағдарламалары бойынша біліктілікті арттыру курстары тыңдаушыларының назарына!

2017 жылдың 3 шілдесінде Өрлеу» ұлттық біліктілікті арттыру орталығы» акционерлік қоғамы және «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы «Педагогикалық шеберлік орталығы» жеке меншік мекемесінің филиалдары базасында 2017 жылдың 29 мамыр және 16 маусым аралығында «Бастауыш сыныптары», «Казақ тілі және қазақ әдебиеті» және «Орыс тілі және орыс әдебиеті», 2017 жылдың 22 мамыр және 16 маусым аралығында «Ағылшын тілі» және «Казақ тілі және қазақ әдебиеті», 2017 жылдың 12 және 16 маусым аралығында «Дене шынықтыру» және 2017 жылдың 05 және 16 маусым аралығында «География және жаратылыстану», «Қазақстан тарихы және құқық негіздері», «Дүниежүзі тарихы және құқық негіздері», «Физика», «Биология және жаратылыстану», «Химия және жаратылыстану», «Математика» және «Информатика» бағдарламалары бойынша орта білім мазмұнын жаңарту шеңберіндегі біліктілікті арттыру курстарында оқу қорытындысы бойынша, 2017 жылдың 16 маусымында бағалаудан өтіп сертификаттауға ұсынылған тыңдаушылардың тізімі жарияланды.

Вниманию слушателей курсов повышения квалификации по программам «Начальные классы», «Казахский язык и казахская литература», «Русский язык и русская литература», «Английский язык», «Физическая культура», «География и естествознание», «История Казахстана и основы права», «Всемирная история и основы права», «Физика», «Биология и естествознание», «Химия и естествознание», «Математика» и «Информатика» в рамках обновления содержания среднего образования!

3 июля 2017 года на портале филиала «Центр педагогических измерений» АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» опубликован список слушателей, рекомендованных к сертификации по результатам оценивания 16 июня 2017 года по итогам обучения на курсах повышения квалификации в рамках обновления содержания среднего образования по программам «Начальные классы», «Казахский язык и казахская литература» и «Русский язык и русская литература», прошедших с 29 мая по 16 июня 2017 года, «Английский язык» и «Казахский язык и казахская литература», прошедших с 22 мая по 16 июня 2017 года, «Физическая культура», прошедших с 12 по 16 июня 2017 года.

Скачать|Жүктеу:Список слушателей, рекомендованных к сертификации от 03.07.17


Орта білім мазмұнын жаңарту шеңберіндегі Казақ тілі және қазақ әдебиеті», «Ағылшын тілі», «Математика», «Биология және жаратылыстану», «Информатика», «География және жаратылыстану», «Химия және жаратылыстану» және «Қазақстан тарихы және құқық негіздері» бағдарламалары бойынша біліктілікті арттыру курстары тыңдаушыларының назарына!

2017 жылдың 3 шілдесінде «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ «Педагогикалық өлшеулер орталығы» филиалының порталында «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы «Педагогикалық шеберлік орталығы» жеке меншік мекемесінің филиалдары базасында 2017 жылдың 29 мамыр және 23 маусым аралығында «Казақ тілі және қазақ әдебиеті», «Ағылшын тілі» және 12 және 23 маусым аралығында «Математика», «Биология және жаратылыстану», «Информатика», «География және жаратылыстану», «Химия және жаратылыстану» және «Қазақстан тарихы және құқық негіздері» бағдарламалары бойынша орта білім мазмұнын жаңарту шеңберіндегі біліктілікті арттыру курстарында оқу қорытындысы бойынша, 2017 жылдың 23 маусым бағалаудан өтіп сертификаттауға ұсынылған мемлекеттік емес мектеп тыңдаушыларының тізімі жарияланды.

Вниманию слушателей курсов повышения квалификации по программам «Казахский язык и литература», «Казахский язык и казахская литература», «Английский язык», «Математика», «Биология и естествознание», «Информатика», «География и естествознание», «Химия и естествознание», «История Казахстана и основы права» в рамках обновления содержания среднего образования!

3 июля 2017 года на портале филиала «Центр педагогических измерений» АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» опубликован список слушателей негосударственных школ, рекомендованных к сертификации по результатам оценивания 23 июня 2017 года по итогам обучения на курсах повышения квалификации в рамках обновления содержания среднего образования, прошедших с 29 мая по 23 июня 2017 года по программе «Казахский язык и казахская литература», «Английский язык», прошедших с 12 по 23 июня 2017 года по программам «Математика», «Биология и естествознание», «Информатика», «География и естествознание», «Химия и естествознание», «История Казахстана и основы права» на базе филиалов частного учреждения «Центр педагогического мастерства» автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы»

Жүктеу|Скачать:Список слушателей негосударственных школ, рекомендованных к сертификации от 03.07.17


Орта білім мазмұнын жаңарту шеңберіндегі «Бастауыш сыныптары», «Казақ тілі және қазақ әдебиеті», «Орыс тілі және орыс әдебиеті», «Ағылшын тілі», «Дене шынықтыру», «География және жаратылыстану», «Биология және жаратылыстану», «Химия және жаратылыстану», «Физика», «Қазақстан тарихы және құқық негіздері», «Дүниежүзі тарихы және құқық негіздері», «Информатика» және «Математика» бағдарламалары бойынша біліктілікті арттыру курстары тыңдаушыларының назарына!

2017 жылдың 26 маусымында Өрлеу» ұлттық біліктілікті арттыру орталығы» акционерлік қоғамы және «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы «Педагогикалық шеберлік орталығы» жеке меншік мекемесінің филиалдары базасында 2017 жылдың 22 мамыр және 9 маусым аралығында «Бастауыш сыныптары», «Казақ тілі және қазақ әдебиеті» және «Орыс тілі және орыс әдебиеті», 2017 жылдың 15 мамыр және 9 маусым аралығында «Ағылшын тілі», «Казақ тілі және қазақ әдебиеті» және «Орыс тілі және орыс әдебиеті», 2017 жылдың 5 және 9 маусым аралығында «Дене шынықтыру» және 2017 жылдың 29 мамыр және 9-10 маусым аралығында «География және жаратылыстану», «Қазақстан тарихы және құқық негіздері», «Дүниежүзі тарихы және құқық негіздері», «Физика», «Биология және жаратылыстану», «Химия және жаратылыстану», «Математика» және «Информатика» бағдарламалары бойынша орта білім мазмұнын жаңарту шеңберіндегі біліктілікті арттыру курстарында оқу қорытындысы бойынша, 2017 жылдың 9 және 10 маусымында бағалаудан өтіп сертификаттауға ұсынылған тыңдаушылардың тізімі жарияланды.

Вниманию слушателей курсов повышения квалификации по программам «Начальные классы», «Казахский язык и казахская литература», «Русский язык и русская литература», «Английский язык», «Физическая культура», «География и естествознание», «История Казахстана и основы права», «Всемирная история и основы права», «Физика», «Биология и естествознание», «Химия и естествознание», «Математика» и «Информатика» в рамках обновления содержания среднего образования!

26 июня 2017 года на портале филиала «Центр педагогических измерений» АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» опубликован список слушателей, рекомендованных к сертификации по результатам оценивания 9 и 10 июня 2017 года по итогам обучения на курсах повышения квалификации в рамках обновления содержания среднего образования по программам «Начальные классы», «Казахский язык и казахская литература» и «Русский язык и русская литература», прошедших с 22 мая по 9 июня 2017 года, «Английский язык», «Казахский язык и казахская литература» и «Русский язык и русская литература», прошедших с 15 мая по 9 июня 2017 года, «Физическая культура», прошедших с 5 по 9 июня 2017 года, «География и естествознание», «История Казахстана и основы права», «Всемирная история и основы права», «Физика», «Биология и естествознание», «Химия и естествознание», «Математика» и «Информатика», прошедших с 29 мая по 9-10 июня 2017 года в рамках обновления содержания среднего образования на базе филиалов акционерного общества "Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» и филиалов частного учреждения «Центр педагогического мастерства» автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы».

Жүктеу|Скачать:Список слушателей, рекомендованных к сертификации от 26.06.17


Орта білім мазмұнын жаңарту шеңберіндегі «Бастауыш сыныптары», «Математика», «Биология және жаратылыстану», «Информатика», «География және жаратылыстану», «Химия және жаратылыстану» және «Қазақстан тарихы және құқық негіздері»бағдарламалары бойынша біліктілікті арттыру курстары тыңдаушыларының назарына!

2017 жылдың 26 маусымында «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ «Педагогикалық өлшеулер орталығы» филиалының порталында «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы «Педагогикалық шеберлік орталығы» жеке меншік мекемесінің филиалдары базасында 29 мамыр және 16 маусым аралығында «Бастауыш сыныптары» және 5 және 16 маусым аралығында «Математика», «Биология және жаратылыстану», «Информатика», «География және жаратылыстану», «Химия және жаратылыстану» және «Қазақстан тарихы және құқық негіздері» бағдарламалары бойынша орта білім мазмұнын жаңарту шеңберіндегі біліктілікті арттыру курстарында оқу қорытындысы бойынша, 2017 жылдың 16 маусым бағалаудан өтіп сертификаттауға ұсынылған мемлекеттік емес мектеп тыңдаушыларының тізімі жарияланды.

Вниманию слушателей курсов повышения квалификации по программам «Начальные классы», «История Казахстана и основы права», «Биология и естествознание», «Физика», «География и естествознание», «Математика», «Химия», «Всемирная история и основы права» в рамках обновления содержания среднего образования!

26 июня 2017 года на портале филиала «Центр педагогических измерений» АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» опубликован список слушателей негосударственных школ, рекомендованных к сертификации по результатам оценивания 16 июня 2017 года по итогам обучения на курсах повышения квалификации в рамках обновления содержания среднего образования, прошедших с 29 мая по 16 июня 2017 года по программе «Начальные классы», прошедших с 5 по 16 июня 2017 года по программам «История Казахстана и основы права», «Биология и естествознание», «Физика», «География и естествознание», «Математика», «Химия», «Всемирная история и основы права» на базе филиалов частного учреждения «Центр педагогического мастерства» автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы»

Жүктеу|Скачать:Список слушателей негосударственных школ, рекомендованных к сертификации от 26.06.17


Орта білім мазмұнын жаңарту шеңберіндегі «Ағылшын тілі», «Бастауыш сыныптары», «Казақ тілі және қазақ әдебиеті», «Орыс тілі және орыс әдебиеті», «Дене шынықтыру», «География және жаратылыстану», «Биология және жаратылыстану», «Химия және жаратылыстану», «Физика», «Қазақстан тарихы және құқық негіздері», «Дүниежүзі тарихы және құқық негіздері», «Информатика» және «Математика» бағдарламалары бойынша біліктілікті арттыру курстары тыңдаушыларының назарына!

2017 жылдың 19 маусымында «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ «Педагогикалық өлшеулер орталығы» филиалының порталында «Өрлеу» ұлттық біліктілікті арттыру орталығы» акционерлік қоғамы филиалдары базасында 2017 жылдың 15 мамыр және 2 маусым аралығында «Бастауыш сыныптары», «Казақ тілі және қазақ әдебиеті» және «Орыс тілі және орыс әдебиеті», 2017 жылдың 10 мамыр және 2 маусым аралығында «Ағылшын тілі», «Казақ тілі және қазақ әдебиеті» және «Орыс тілі және орыс әдебиеті», 2017 жылдың 29 мамыр және 2 маусым аралығында «Дене шынықтыру» және 2017 жылдың 22 мамыр және 2 маусым аралығында «География және жаратылыстану», «Қазақстан тарихы және құқық негіздері», «Дүниежүзі тарихы және құқық негіздері», «Физика», «Биология және жаратылыстану», «Химия және жаратылыстану», «Математика» және «Информатика» бағдарламалары бойынша орта білім мазмұнын жаңарту шеңберіндегі біліктілікті арттыру курстарында оқу қорытындысы бойынша, 2017 жылдың 2 және 3 маусымында бағалаудан өтіп сертификаттауға ұсынылған тыңдаушылардың тізімі жарияланды.

Вниманию слушателей курсов повышения квалификации по программам «Английский язык», «Начальные классы», «Казахский язык и казахская литература», «Русский язык и русская литература», «Физическая культура», «География и естествознание», «История Казахстана и основы права», «Всемирная история и основы права», «Физика», «Биология и естествознание», «Химия и естествознание», «Математика» и «Информатика» в рамках обновления содержания среднего образования!

19 июня 2017 года на портале филиала «Центр педагогических измерений» АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» опубликован список слушателей, рекомендованных к сертификации по результатам оценивания 2 и 3 июня 2017 года по итогам обучения на курсах повышения квалификации в рамках обновления содержания среднего образования по программам «Начальные классы», «Казахский язык и казахская литература» и «Русский язык и русская литература», прошедших с 15 мая по 2 июня 2017 года, «Английский язык», «Казахский язык и казахская литература» и «Русский язык и русская литература», прошедших с 10 мая по 2 июня 2017 года, «Физическая культура», прошедших с 29 мая по 2 июня 2017 года, «География и естествознание», «История Казахстана и основы права», «Всемирная история и основы права», «Физика», «Биология и естествознание», «Химия и естествознание», «Математика» и «Информатика», прошедших с 22 мая по 2 июня 2017 года на базе филиалов акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу».

Жүктеу|Скачать:Список слушателей, рекомендованных к сертификации от 19.06.17


Орта білім мазмұнын жаңарту шеңберіндегі «Информатика бағдарламалары бойынша біліктілікті арттыру курстары тыңдаушыларының назарына!

2017 жылдың 19 маусымында «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ «Педагогикалық өлшеулер орталығы» филиалының порталында «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы «Педагогикалық шеберлік орталығы» жеке меншік мекемесінің филиалдары базасында 29 мамыр және 9 маусым аралығында «Информатика» бағдарламасы бойынша орта білім мазмұнын жаңарту шеңберіндегі біліктілікті арттыру курстарында оқу қорытындысы бойынша, 2017 жылдың 9 маусым бағалаудан өтіп сертификаттауға ұсынылған мемлекеттік емес мектеп тыңдаушыларының тізімі жарияланды.

Вниманию слушателей курсов повышения квалификации по программам «История Казахстана и основы права», «Биология и естествознание», «Физика», «География и естествознание», «Математика», «Химия», «Всемирная история и основы права» в рамках обновления содержания среднего образования!

19 июня 2017 года на портале филиала «Центр педагогических измерений» АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» опубликован список слушателей негосударственных школ, рекомендованных к сертификации по результатам оценивания 9 июня 2017 года по итогам обучения на курсах повышения квалификации в рамках обновления содержания среднего образования, прошедших с 29 мая по 9 июня 2017 года по программам, «Информатика» на базе филиалов частного учреждения «Центр педагогического мастерства» автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы»

Жүктеу|Скачать:Список слушателей негосударственных школ, рекомендованных к сертификации от 19.06.17


Орта білім мазмұнын жаңарту шеңберіндегі «Бейнелеу өнері», «Музыка», «Дене шынықтыру», «Бастауш сыныптары», «Қазақ тілі», «Ағылшын тілі» және «Орыс тілі» бағдарламалары бойынша біліктілікті арттыру курстары тыңдаушыларының назарына!

2017 жылдың 19 маусымында «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ «Педагогикалық өлшеулер орталығы» филиалының порталында 2016-2017жж. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ «Педагогикалық шеберлік орталығы» ЖМ және «Өрлеу» ұлттық біліктілікті арттыру орталығы» АҚ филиалдары базасында өткен орта білім мазмұнын жаңарту шеңберіндегі «Бейнелеу өнері», «Музыка», «Дене шынықтыру», «Бастауш сыныптары», «Қазақ тілі», «Ағылшын тілі» және «Орыс тілі» бағдарламалары бойынша біліктілікті арттыру курстарында оқу нәтижесінде 2016 жылдың 16 маусымда онлайн тестілеуден өту балын жинаған тыңдаушылардың тізімі жарияланды.

Вниманию слушателей курсов повышения квалификации по программам «Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая культура», «Начальные классы», «Казахский язык», «Английский язык» и «Русский язык» в рамках обновления содержания среднего образования!

19 июня 2017 года на портале филиала «Центр педагогических измерений» АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» опубликован список слушателей, набравших проходной балл на онлайн тестировании 16 июня 2016 года по итогам обучения на курсах повышения квалификации по программам «Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая культура», «Начальные классы», «Казахский язык», «Английский язык» и «Русский язык» в рамках обновления содержания среднего образования, прошедших в 2016-2017гг. на базе филиалов ЧУ «Центр педагогических измерений» АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» и АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу».

Скачать|Жүктеу:Список слушателей, набравших проходной балл по итогам онлайн тестирования 16.06.2017


Орта білім мазмұнын жаңарту шеңберіндегі «Бастауыш сыныптары», «Казақ тілі және қазақ әдебиеті», «Орыс тілі және орыс әдебиеті», «Дене шынықтыру», «География және жаратылыстану», «Биология және жаратылыстану», «Химия және жаратылыстану», «Физика», «Қазақстан тарихы және құқық негіздері», «Дүниежүзі тарихы және құқық негіздері», «Информатика» және «Математика» бағдарламалары бойынша біліктілікті арттыру курстары тыңдаушыларының назарына!

2017 жылдың 12 маусымында «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ «Педагогикалық өлшеулер орталығы» филиалының порталында «Өрлеу» ұлттық біліктілікті арттыру орталығы» акционерлік қоғамы филиалдары базасында 2017 жылдың 10 және 27 мамыр аралығында «Казақ тілі және қазақ әдебиеті», «Орыс тілі және орыс әдебиеті», 2017 жылдың 10 және 26 мамыр аралығында «Бастауыш сыныптары», 2017 жылдың 22 және 26 мамыр аралығында «Дене шыныктыру» және 2017 жылдың 15 және 26 мамыр аралығында «География және жаратылыстану», «Биология және жаратылыстану», «Химия және жаратылыстану», «Физика», «Қазақстан тарихы және құқық негіздері», «Дүниежүзі тарихы және құқық негіздері», «Информатика» және «Математика» бағдарламалары бойынша орта білім мазмұнын жаңарту шеңберіндегі біліктілікті арттыру курстарында оқу қорытындысы бойынша, 2017 жылдың 26 және 27 мамырында бағалаудан өтіп сертификаттауға ұсынылған тыңдаушылардың тізімі жарияланды.

Вниманию слушателей курсов повышения квалификации по программам «Начальные классы», «Казахский язык и казахская литература», «Русский язык и русская литература», «Физическая культура», «География и естествознание», «История Казахстана и основы права», «Всемирная история и основы права», «Физика», «Биология и естествознание», «Химия и естествознание», «Математика» и «Информатика» в рамках обновления содержания среднего образования!

12 июня 2017 года на портале филиала «Центр педагогических измерений» АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» опубликован список слушателей, рекомендованных к сертификации по результатам оценивания 26 и 27 мая 2017 года по итогам обучения на курсах повышения квалификации в рамках обновления содержания среднего образования по программам «Начальные классы», прошедших с 10 по 26 мая 2017 года «Казахский язык и казахская литература», «Русский язык и русская литература», прошедших с 10 по 27 мая 2017 года, «Физическая культура», прошедших с 22 по 26 мая 2017 года и «География и естествознание», «История Казахстана и основы права», «Всемирная история и основы права», «Физика», «Биология и естествознание», «Химия и естествознание», «Математика» и «Информатика», прошедших с 15 по 26 мая 2017 года на базе филиалов акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу».

Жүктеу|Скачать:Список слушателей, рекомендованных к сертификации от 12.06.17


Орта білім мазмұнын жаңарту шеңберіндегі «Бастауыш сыныптары», «Ағылшын тілі», «Казақ тілі және қазақ әдебиеті», «Орыс тілі және орыс әдебиеті», «Дене шынықтыру», «География және жаратылыстану», «Биология және жаратылыстану», «Химия және жаратылыстану», «Физика», «Қазақстан тарихы және құқық негіздері», «Дүниежүзі тарихы және құқық негіздері», «Информатика» және «Математика» бағдарламалары бойынша біліктілікті арттыру курстары тыңдаушыларының назарына!

2017 жылдың 5 маусымында «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ «Педагогикалық өлшеулер орталығы» филиалының порталында «Өрлеу» ұлттық біліктілікті арттыру орталығы» акционерлік қоғамы филиалдары базасында 2017 жылдың 24 сәуір мен 19 мамыр аралығында «Ағылшын тілі», 2017 жылдың 2 және 20 мамыр аралығында «Казақ тілі және қазақ әдебиеті», «Орыс тілі және орыс әдебиеті», 2017 жылдың 2 және 19 мамыр аралығында «Бастауыш сыныптары», 15 және 19 мамыр аралығында «Дене шыныктыру» және 10 және 19-20 мамыр аралығында «География және жаратылыстану», «Биология және жаратылыстану», «Химия және жаратылыстану», «Физика», «Қазақстан тарихы және құқық негіздері», «Дүниежүзі тарихы және құқық негіздері», «Информатика» және «Математика» бағдарламалары бойынша орта білім мазмұнын жаңарту шеңберіндегі біліктілікті арттыру курстарында оқу қорытындысы бойынша, 2017 жылдың 19 және 20 мамырында бағалаудан өтіп сертификаттауға ұсынылған тыңдаушылардың тізімі жарияланды.

Вниманию слушателей курсов повышения квалификации по программам «Начальные классы», «Английский язык», «Казахский язык и казахская литература», «Русский язык и русская литература», «Физическая культура», «География и естествознание», «История Казахстана и основы права», «Всемирная история и основы права», «Физика», «Биология и естествознание», «Химия и естествознание», «Математика» и «Информатика» в рамках обновления содержания среднего образования!

5 июня 2017 года на портале филиала «Центр педагогических измерений» АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» опубликован список слушателей, рекомендованных к сертификации по результатам оценивания 19 и 20 мая 2017 года по итогам обучения на курсах повышения квалификации в рамках обновления содержания среднего образования по программам «Английский язык», прошедших с 24 апреля по 19 мая 2017 года, «Начальные классы», прошедшие с 2 по 19 мая 2017 года, «Казахский язык и казахская литература», «Русский язык и русская литература», прошедших с 2 по 20 мая 2017 года, «Физическая культура», прошедших с 15 по 19 мая 2017 года и «География и естествознание», «История Казахстана и основы права», «Всемирная история и основы права», «Физика», «Биология и естествознание», «Химия и естествознание», «Математика» и «Информатика», прошедших с 10 по 19-20 мая 2017 года на базе филиалов акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу».

Скачать|Жүктеу:Список слушателей, рекомендованных к сертификации от 05.06.2017


Жүктеу:Тест құрылымы мен сипаттамасы|Информация по тестированию

Жүктеу:Образец заявления на повторную защиту презентации

Жүктеу:Правила организации и проведения процедур оценивания

Жүктеу:Ролик Онлайн тестирование


Орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде мұғалімдердің біліктілігін арттыру курстарының «Бейнелеу өнері», «Музыка», «Дене шынықтыру», «Бастауыш сыныптар», «Орыс тілінде оқытатын мектептердегі қазақ тілі», «Қазақ тілінде оқытатын мектептердегі орыс тілі», «Ағылшын тілі» білім беру бағдарламалары бойынша жазбаша тестілеудің сұрақ кітапшалары мен жауап парағы үлгілері беріліп отыр.

Предоставлены образцы книжек-вопросников и листа ответов для письменного тестирования слушателей курсов повышения квалификации учителей по образовательным программам «Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая культура», «Начальные классы», «Казахский язык в школах с русским языком обучения», «Русский язык в школах с казахским языком обучения», «Английский язык» в рамках обновления содержания среднего образования.

Жүктеу: «Бейнелеу өнері» білім беру бағдарламасы бойынша тест тапсырмалары

Скачать: Тестовые задания по образовательной программе «Изобразительное искусство»

Жүктеу: «Музыка»білім беру бағдарламасы бойынша тест тапсырмалары

Скачать: Тестовые задания по образовательной программе «Музыка»

Жүктеу: «Дене шынықтыру» білім беру бағдарламасы бойынша тест тапсырмалары

Скачать: Тестовые задания по образовательной программе «Физическая культура»

Жүктеу: «Бастауыш сынып» білім беру бағдарламасы бойынша тест тапсырмалары

Скачать: Тестовые задания по образовательной программе «Начальные классы»

Жүктеу: Орыс тілінде оқытатын мектептердегі «Қазақ тілі» білім беру бағдарламасы бойынша тест тапсырмалары

Жүктеу: Test items on «English language» educational programme

Скачать: Тестовые задания по образовательной программе «Русский язык»


Орта білім мазмұнын жаңарту бойынша біліктілікті арттыру курстары тыңдаушыларының назарына!

«Математика», «Информатика», «Физика», «Биология және Жаратылыстану», «Химия және Жаратылыстану», «География және Жаратылыстану», «Қазақстан тарихы және Құқық негіздері» және «Дүниежүзілік тарихы және Құқық негіздері» білім беру бағдарламалары бойынша жазбаша тестілеудің сұрақ кітапшалары мен жауап парағы үлгілері беріліп отыр.

Вниманию слушателей курсов повышения квалификации в рамках обновления содержания среднего образования!

Предоставлены образцы книжек-вопросников и листа ответов для письменного тестирования слушателей курсов повышения квалификации учителей по образовательным программам «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология и Естествознание», «Химия и Естествознание», «География и Естествознание», «История Казахстана и Основы права» и «Всемирная история и Основы права».

Жүктеу: «Биология және жаратылыстану» білім беру бағдарламасы бойынша тест тапсырмалары

Скачать: Тестовые задания по образовательной программе «Биология и Естествознание»

Жүктеу: «География» және «Жаратылыстану» білім беру бағдарламасы бойынша тест тапсырмалары

Скачать: Тестовые задания по образовательной программе «География» и «Естествознание»

Жүктеу: «Информатика» білім беру бағдарламасы бойынша тест тапсырмалары

Скачать: Тестовые задания по образовательной программе «Информатика»

Жүктеу: «Қазақстан тарихы» және «Құқық негіздері» білім беру бағдарламасы бойынша тест тапсырмалары

Скачать: Тестовые задания по образовательной программе «Всемирная история» и «Основы права»

Жүктеу: «Математика» білім беру бағдарламасы бойынша тест тапсырмалары

Скачать: Тестовые задания по образовательной программе «Математика»

Жүктеу: «Химия және жаратылыстану» білім беру бағдарламасы бойынша тест тапсырмалары

Скачать: Тестовые задания по образовательной программе «Химия» и «Естествознание»

Жүктеу: «Физика» білім беру бағдарламасы бойынша тест тапсырмалары

Скачать: Тестовые задания по образовательной программе «Физика»КУРСЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ РК

Қазақстан Республикасы жалпы білім беру ұйымдары басшыларының біліктілігін арттыру курстары тыңдаушыларының назарына!

2017 жылдың 26 маусымында «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы «Педагогикалық өлшеулер орталығы» филиалының порталында 2016 жылдың 13 қыркүйек және 2017 жылдың 12 мамыр аралығында «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы «Педагогикалық шеберлік орталығы» жекеменшік мекемесі Астана, Алматы, Орал қ. филиалдарының базасында бағалау рәсімінің қорытындысы нәтижесінде Қазақстан Республикасы жалпы білім беру ұйымдары басшыларының біліктілігін арттыру курстарынан өткен, сертификаттауға ұсынылған тыңдаушылардың тізімі жарияланды.

Вниманию слушателей курсов повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций Республики Казахстан!

26 июня 2017 года на портале филиала «Центр педагогических измерений» автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» опубликован список слушателей, рекомендованных к сертификации по итогам процедур оценивания на курсах повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций Республики Казахстан, прошедших с 13 сентября 2016 года по 12 мая 2017 года на базе филиалов Частного учреждения «Центр педагогического мастерства» автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» в гг. Астана, Алматы, Уральск.

Жүктеу|Скачать:Список слушателей, рекомендованных к сертификации по программе «Повышение квалификации руководителей общеобразовательных организаций РК» от 26.06.17


«Тиімді оқыту мен оқу» білім беру бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курстары тыңдаушыларының назарына!

2017 жылдың 15 мамырында «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы «Педагогикалық өлшеулер орталығы» филиалының порталында 2017 жылдың 27 ақпан және 28 сәуір аралығында «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы «Педагогикалық шеберлік орталығы» жекеменшік мекемесі филиалдары базасында бағалау үрдісінің қорытындысы бойынша біліктілікті арттыру курстарынан өткен «Тиімді оқыту мен оқу» білім беру бағдарламасы бойынша сертификаттауға ұсынылған мұғалімдердің тізімі жарияланды (2017 жылғы 29 сәуіріндегі Біліктілік емтиханы)

Вниманию слушателей курсов повышения квалификации по образовательной программе «Эффективное обучение»!

15 мая 2017 года на портале филиала «Центр педагогических измерений» автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» опубликован список учителей, рекомендованных к сертификации по образовательной программе «Эффективное обучение» по итогам процедур оценивания на курсах, прошедших с 27 февраля по 28 апреля 2017 года на базе филиалов частного учреждения «Центр педагогического мастерства» автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» (Квалификационный экзамен от 29 апреля 2017 года)

Жүктеу|Скачать:Список слушателей, рекомендованных к сертификации от 15.05.17


«Тиімді оқыту мен оқу» білім беру бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курстары тыңдаушыларының назарына!

2017 жылдың 10 мамырында «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы «Педагогикалық өлшеулер орталығы» филиалының порталында 2017 жылдың 16 қаңтар және 20 сәуір аралығында Астана қаласындағы «Республикалық физика-математика мектебі» коммерциялық емес акционерлік қоғамы филиалы базасында бағалау үрдісінің қорытындысы бойынша біліктілікті арттыру курстарынан өткен «Тиімді оқыту мен оқу» білім беру бағдарламасы бойынша сертификаттауға ұсынылған мұғалімдердің тізімі жарияланды (2017 жылғы 22 сәуіріндегі Біліктілік емтиханы)

Вниманию слушателей курсов повышения квалификации по образовательной программе «Эффективное обучение»!

10 мая 2017 года на портале филиала «Центр педагогических измерений» автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» опубликован Список учителей, рекомендованных к сертификации по образовательной программе «Эффективное обучение» по итогам процедур оценивания на курсах, прошедших с 16 января по 20 апреля 2017 года на базе филиала некоммерческого акционерного общества «Республиканская физико-математическая школа в г.Астана» (Квалификационный экзамен от 22 апреля 2017 года)

Жүктеу|Скачать:Список слушателей, рекомендованных к сертификации от 10.05.17


«Мектептегі мұғалім көшбасшылығы» білім беру бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курстары тыңдаушыларының назарына!

2017 жылдың 24 сәуірінде «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы «Педагогикалық өлшеулер орталығы» филиалының порталында 2017 жылдың 30 қаңтар және 7 сәуір аралығында «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы «Педагогикалық шеберлік орталығы» жекеменшік мекемесі филиалдары базасында бағалау үрдісінің қорытындысы бойынша біліктілікті арттыру курстарынан өткен «Мектептегі мұғалім көшбасшылығы» білім беру бағдарламасы бойынша сертификаттауға ұсынылған мұғалімдердің тізімі жарияланды (2017 жылғы 8 сәуіріндегі Біліктілік емтиханы)

Вниманию слушателей курсов повышения квалификации по образовательной программе «Лидерство учителя в школе»!

24 апреля 2017 года на портале филиала «Центр педагогических измерений» автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» опубликован Список учителей, рекомендованных к сертификации по образовательной программе «Лидерство учителя в школе» по итогам процедур оценивания на курсах, прошедших с 30 января по 7 апреля 2017 года на базе филиалов частного учреждения «Центр педагогического мастерства» автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» (Квалификационный экзамен от 8 апреля 2017 года)

Жүктеу|Скачать:Список слушателей, рекомендованных к сертификации от 24.04.17


«Қазақстан Республикасы жалпы білім беру ұйымдары басшыларының біліктілігін арттыру» курстары тыңдаушыларының назарына!

2017 жылдың 6 ақпанында «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ «Педагогикалық өлшеулер орталығы» филиалының порталында 2016 жылдың 28 наурыз және 15 желтоқсан аралығында «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ «Педагогикалық шеберлік орталығы» ЖМ Астана, Алматы, Орал қ. филиалдарының базасында бағалау рәсімінің қорытындысы нәтижесінде «Қазақстан Республикасы жалпы білім беру ұйымдары басшыларының біліктілігін арттыру» курстарынан өткен, сертификаттауға ұсынылған тыңдаушыларының тізімі жарияланды.

Ескертпе:

Тізімде негізгі және қайта тапсыратын тыңдаушылар жайлы ақпарат көрсетілген.

Вниманию слушателей курсов повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций Республики Казахстан!

6 февраля 2017 года на портале филиала «Центр педагогических измерений» АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» опубликован Список слушателей, рекомендованных к сертификации по итогам процедур оценивания на курсах повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций Республики Казахстан», прошедших с 28 марта по 15 декабря 2016 года на базе филиалов ЧУ «Центр педагогического мастерства» АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» в гг. Астана, Алматы, Уральск.

Примечание:

Список содержит информацию по слушателям основного состава курсов и по пересдающим слушателям.

Жүктеу|Скачать:Список слушателей, рекомендованных к сертификации по программе «Повышение квалификации руководителей общеобразовательных организаций РК» от 06.02.17


«Педагогикалық қоғамдастықтағы мұғалім көшбасшылығы» білім беру бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курстары тыңдаушыларының назарына!

2016 жылдың 5 желтоқсанында «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ «Педагогикалық өлшеулер орталығы» филиалының порталында 2016 жылдың 5 қыркүйек және 18 қараша аралығында «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ «Педагогикалық шеберлік орталығы» ЖМ филиалдары базасында бағалау үрдісінің қорытындысы бойынша біліктілікті арттыру курстарынан «Педагогикалық қоғамдастықтағы мұғалім көшбасшылығы» білім беру бағдарламасы бойынша сертификаттауға ұсынылған мұғалімдердің тізімі жарияланды (2016 жылғы 19 қарашасындағы Біліктілік емтиханы)

Вниманию слушателей курсов повышения квалификации по образовательной программе «Лидерство учителя в педагогическом сообществе»!

5 декабря 2016 года на портале филиала «Центр педагогических измерений» АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» опубликован Список учителей, рекомендованных к сертификации по образовательной программе «Лидерство учителя в педагогическом сообществе» по итогам процедур оценивания на курсах, прошедших с 5 сентября по 18 ноября 2016 года на базе филиалов ЧУ «Центр педагогического мастерства» АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (Квалификационный экзамен от 19 ноября 2016 года)

Жүктеу|Скачать:Список слушателей, рекомендованных к сертификации от 05.12.16


Предоставлены образцы книжек-вопросников и листа ответов для квалификационных экзаменов в рамках образовательных программ курсов повышения квалификации педагогических работников Республики Казахстан «Эффективное обучение», «Лидерство учителя в школе» и «Лидерство учителя в педагогическом сообществе

Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру курстары «Тиімді оқыту мен оқу», «Мектептегі мұғалім көшбасшылығы», «Педагогикалық қоғамдастықтағы мұғалім көшбасшылығы» білім беру бағдарламалары шеңберінде біліктілік емтихандарының сұрақ кітапшалары мен жауап парақтарының үлгілері беріліп отыр

Жүктеу|Скачать:Образец листа ответов

Жүктеу:книжка-вопросник ЛУПС каз

Скачать:книжка-вопросник ЛУПС рус

Жүктеу:книжка-вопросник ЛУШ каз

Скачать:книжка-вопросник ЛУШ рус

Жүктеу:книжка-вопросник ЭО каз

Скачать:книжка-вопросник ЭО рус


Скачать|Жүктеу:Инструкция по организации и проведению Квалификационного экзамена

Скачать|Жүктеу:Правила оценивания


Педагогикалық қызметкерлердің «Тиімді оқыту мен оқу», «Педагогикалық қоғамдастықтағы мұғалім көшбасшылығы», «Мектептегі мұғалім көшбасшылығы» бағдарламалары бойынша біліктілік арттыру курстары тыңдаушыларының назарына !

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ «Педагогикалық өлшеулер орталығы» филиалының порталында 2017 жылы бойынша Біліктілік емтихандарын өткізу кестесі орналастырылды. Толық ақпарат төмендегі құжатта берілген.

Вниманию слушателей курсов повышения квалификации педагогических работников по образовательным программам «Эффективное обучение», «Лидерство учителя в педагогическом сообществе», «Лидерство учителя в школе»!

На портале филиала «Центр педагогических измерений» АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» опубликован график проведения квалификационных экзаменов на 2017 год. Подробная информация предоставлена в документе ниже.

Жүктеу|Скачать:График проведения квалификационных экзаменов на 2017 год


Қазақстан Республикасы жалпы білім беру мектептерінің педагогикалық қызметкерлер біліктілігін арттырудың деңгейлі курстары тыңдаушыларының назарына!

Вниманию слушателей уровневых курсов повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных школ Республики Казахстан!

Скачать|Жүктеу:Форма заявления на пересдачу квалификационного экзамена|Біліктілік емтиханын қайта тапсыру үлгісі

Заявление на пересдачу КЭ просим отправлять на адрес:peresdacha@cpi.nis.edu.kz

Құрметті мұғалімдер. Біліктілік емтиханын қайта тапсыру өтініштерін қабылдау, Біліктілік емтиханын өткізу мерзімінен екі апта бұрын аяқталады. Белгіленген мерзімнен кеш жіберілген өтініштер қабылданбайды.

Уважаемые учителя. Прием заявлений на пересдачу Квалификационного экзамена завершается за две недели до даты проведения Квалификационного экзамена. Заявления, поступившие позже установленного срока, не принимаются.


Қазақстан Республикасы жалпы білім беретін мектептерінің педагогикалық қызметкерлер біліктілігін арттырудың деңгейлі курстары тыңдаушыларының назарына!

Вниманию слушателей уровневых курсов повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных школ Республики Казахстан!

Жүктеу|Скачать:Руководство по оцениванию. Курсы пов-ния квал-ции руководителей общеобр-ых орг-ций РК


Назар аударыңыз! Деңгейлік курстар мұғалімдерінің портфолио жүктеу мерзімі екінші бетпе бет кезеңінің 3-4-ші аптасында жүзеге асады және біліктілік емтиханы күні (жексенбі) 23 сағат 59 минутта аяқталады, одан кейін мұғалімнің логині жабылады.

Внимание! Загрузка портфолио учителя уровневых курсов осуществляется в течение 3-4-й недели второго этапа обучения лицом к лицу и заканчивается в 23 часа 59 минут в день Квалификационного экзамена (воскресенье), в дальнейшем логин учителя блокируется.

Жүктеу|Скачать:Портфолионы ПӨО порталына енгізу нұсқаулығы|Инструкция по загрузке портфолио на портал ЦПИ


Назар аударыңыз!

ҚР орта білім беру мекемелері басшыларының біліктілігін арттыру курстары тыңдаушысының портфолиосын жүктеу екінші мектептік алты айлық тәжірибесінің соңғы екі аптасында жүзеге асырылады және екінші мектептік алты айлық тәжірибесінің соңындағы бірінші жексенбінің 23 сағат 59 минутында аяқталады, одан кейін тыңдаушының логині жабылады.

Внимание!

Загрузка портфолио слушателя курсов повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций РК осуществляется в течение последних 2-х недель второй школьной шестимесячной практики и заканчивается в первое воскресенье в 23 часа 59 минут по окончанию второй школьной шестимесячной практики. В дальнейшем логин слушателя на портале блокируется.
>